Niestety, ale stosowanie herbicydów, czyli preparatów chwastobójczych w rolnictwie jest dziś nieuniknione. Chwasty potrafią skutecznie osłabić uprawianą roślinę i znacząco wpłynąć na obniżenie plonowanie.

Ważne jest, aby stosując środki chwastobójcze zachować wszelkie środki ostrożności. Przede wszystkim należy dobrze dobrać preparat do uprawianej rośliny, występującego chwastu oraz warunków atmosferycznych.

Środki na chwasty zawierają różne substancje aktywne oraz przeznaczone są do zwalczania chwastów w różnych fazach rozwojowych. Odpowiednio dobrany preparat zagwarantuje najwyższą skuteczność oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej oraz człowieka.

Przed przystąpieniem do odchwaszczania upraw przy pomocy preparatu chwastobójczego należy dokładnie przeczytać zalecenia producenta zamieszczona na opakowaniu. Absolutnie nie należy przekraczać zalecanej dawki, bo może spowodować poparzenie roślin.

Ponadto należy zwrócić uwagę na sposób aplikacji i w sposób niezagrażający życiu przeprowadzić zabieg. Konieczne jest zabezpieczenie skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z preparatem.

Z tego powodu warto zainwestować w odpowiednią odzież ochronną. Jak już wcześniej zostało wspomniane, preparat powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych.

Opryski ze środków chwastobójczych powinny być przeprowadzane w godzinach późno popołudniowych lub nocnych. Pogoda powinna być pochmurna i bezwietrzna, aby unikać znoszenia rozpylanego preparatu.