Decydując się na zastosowanie środków chwastobójczych rolnikom zależy na jak najwyższej skuteczności. Niestety, ale chwasty występujące w roślinach uprawnych mogą znacząco wpłynąć na plonowanie i zbiory. Co trzeba wiedzieć na temat skuteczności środków chwastobójczych? Jakie preparaty charakteryzują się wysoką skutecznością? Na rynku panuje duża konkurencja i producenci zapewniają rolników o wysokiej skuteczności. Aby wybrać preparat chwastobójczy o jak najwyższej skuteczności, należy zwrócić uwagę na jego właściwości. Decydujące znaczenie ma substancja aktywna, która jest zawarta w preparacie. Trzeba wiedzieć, że jest ich wiele i przy wyborze należy kierować się rodzajem chwastu.

Na opakowaniach preparatu można znaleźć informację o tym, które chwasty są wrażliwe na działanie środka, a które odporne. Jeśli chwast, który chcesz zwalczyć w roślinie uprawnej zaliczony został do grupy chwastów wrażliwych, możesz być pewien, że zakup i użycie takiego preparatu zagwarantuje wysoką skuteczność. W przypadku chwastów odpornych należy wybierać środki chwastobójcze zawierające kilka substancji aktywnych, co podniesie skuteczność działania. Ponadto na skuteczność herbicydu wpływa odpowiednia dawka oraz termin zastosowania preparatu. Należy dawkować preparat zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie mniejszej dawki obniży skuteczność działania.

Poza tym większą skutecznością charakteryzują się środki na chwasty w postaci koncentratu bądź stężonej zawiesiny, którą należy rozcieńczyć wodą.