Jak zadbać o plony?

Opryskiwanie żyta środkiem na chwasty

Oprysk chwastów wrażliwych w zbożu jarym

Chwasty odporne na środki chwastobójcze

Odchwaszczanie żyta