Chwasty to rośliny, które nie są mile widziane w zbożu. Nie tylko ograniczają wzrost i rozwój zboża i powodują zmniejszenie plonów, ale również zanieczyszczają ziarno, co może uniemożliwić sprzedaż. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie oprysków w celu ich wyeliminowania z uprawy. Do walki z chwastami w zbożu jarym należy przystąpić od razu po wysianiu zbóż. O tym czy zabieg będzie skuteczny będzie decydowało kilka czynników. Po pierwsze, należy prawidłowo przygotować pole do siewu. Ważne jest, aby doprawić pole i wysiać nasiona na jednakowej wysokości, co ma znaczenie przy stosowaniu preparatów chwastobójczych przedwschodowych. Drugim istotnym czynnikiem jest dobór herbicydu do chwastu i rośliny uprawnej.

Należy zwrócić uwagę, aby środek był przeznaczony do stosowania w zbożach jarych. Poza tym trzeba sprawdzić na opakowaniu, jaką substancję aktywną zawiera. Otóż należy wiedzieć, że różne substancje oddziaływają w różny sposób na różne gatunki chwastów. To sprawia, że niektóre chwasty są wrażliwe na działanie niektórych preparatów, a niektóre bardziej odporne. Wybieraj zatem te preparaty, które zawierają substancje, na którą chwast występujący w zbożu jarym jest wrażliwy. Gdy już wybierzesz preparat chwastobójczy, możesz przystąpić do opryskiwania. W przypadku, gdy wykonujesz opryski chwastów wrażliwych na działanie danego preparatu, konieczne będzie zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę, jaką musisz zastosować, znajdziesz na opakowaniu.

W przypadku chwastów wrażliwych w zbożu jarym skuteczność preparatu chwastobójczego będzie wysoka.