Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej w Nowym Jorku odbyła się jedna z najsławniejszych Wystaw Światowych (Expo). Ze względu na przyszłe wydarzenia można powiedzieć, że miała ona dość niefortunną nazwę – „Świat Jutra”.

Po wydarzeniach z lat 1939-1945 świat bardzo się zmienił, jednak z pewnością nie można powiedzieć, że na lepsze. Organizatorzy nie mogli jednak, oczywiście, tego przewidzieć.

Wystawę otworzył prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosvelt wraz z legendarnym naukowcem Albertem Einsteinem. Ceremonia otwarcia, jak zawsze podczas Expo, odbywała się z wielką pompą, a podczas przemówienia prezydent wspominał o przyszłości świata, który, w jego opinii, miał być wolny od wojen.

Na wystawie pokazano mnóstwo interesujących przedmiotów, jednak dość szybko zapomniano o tych wspaniałościach, ponieważ w Europie rozpoczął się konflikt zbrojny, który z czasem przerodził się w wojnę światową. Nowy świat narodził się dopiero po 1945 roku, jednak nie był on zapewne zgodny z wizjami twórców nowojorskiej wystawy oraz prezydenta USA.