W dzisiejszych czasach niemal każdy miał w swoim życiu do czynienia z komputerem. Korzystamy z tego urządzenia zarówno w pracy, jak i w domu. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do istnienia tych maszyn, że bardzo często nie zastanawiamy się nad tym, jak długą drogę musiały one pokonać, aby stać się tym, czym są aktualnie. Nowoczesne komputery znacząco odbiegają od swoich pierwowzorów. Z definicji komputer jest maszyną elektroniczną, która stworzona została do przetwarzania informacji. Informacje te można zapisać w formie ciągu cyfr.

Problem polega jednak na tym, że pierwsze maszyny liczące (lub też swego rodzaju urządzenia liczące) są z nami od stuleci, a nawet tysiącleci. Cofnijmy się zatem do czasów przed naszą erą, a konkretniej do starożytnej Grecji i Rzymu. To właśnie tam powstał abakus. Był to swoisty prekursor liczydła i wszelkiego rodzaju maszyn liczących. Najczęściej była to drewniana deska (wykorzystywano też metale lub kamień, jak na przykład marmur), na której dokonywano obliczeń. Narzędzie wykorzystywane było do prowadzenia obliczeń przydatnych w handlu.

Według badaczy, pierwszym analogowym komputerem był tak zwany „Mechanizm z Antykithiry”. Urządzenie najprawdopodobniej służyło do obliczania pozycji ciał niebieskich. Dopiero w XIX wieku stworzono pierwsze mechaniczne i w pełni automatyczne urządzenie, które możemy nazwać komputerem. Była to maszyna różnicowa, zaprojektowana przez angielskiego wynalazcę i matematyka Charlesa Babbage’a. System był niezwykle rozwinięty jak na swoje czasy, a niestety za życia jego twórcy nie udało się w całości zbudować maszyny. Powstała ona dopiero w XX wieku.

Z kolei koncept pierwszego komputera, który nie odbiegał w założeniu od nowoczesnych, powstał w 1936 roku. Jego twórcą był Alan Turning, a jego abstrakcyjna wizja została nazwana Maszyną Turinga. Według założenia brytyjskiego matematyka, hardware i software miały iść ze sobą w parze. W 1938 roku amerykańska Marynarka Wojenna stworzyła elektroniczne komputery, które montowane były na łodziach podwodnych i pomagały w naprowadzaniu torped na ruchomy cel. W 1941 roku Konrad Zuse, niemiecki inżynier, zaprojektował maszynę o nazwie Z3. Stała się ona pierwszym elektromechanicznym komputerem, który był programowalnyPo wojnie na University of Pennsylvania’s Moore School of Electical Engineering zaprojektowany został komputer Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC).

Umownie uważa się, że jest to pierwszy (i największy) prawdziwy komputer w historii. Interesujące jest to, że pierwsze komputery osobiste pojawiły się dopiero w latach 80. XX wieku. Co ciekawe, w latach 70. powstał pierwszy laptop, przeznaczony do użytku komercyjnego. Jednak dopiero w latach 90.

zaczęto produkować laptopy na szerszą skalę, głównie w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Dziś żyjemy już w epoce smartfonów, bogatych w funkcje i niewielkich w rozmiarze, co na początku XX wieku było jeszcze czystą fikcją literacką.