Wystawy określane potocznie mianem Expo są tak naprawdę wystawami światowymi, podczas których prezentuje się dorobek naukowy, techniczny i kulturowy krajów, ale również narodów świata (wiele narodów nie posiada swoje państwa). Od 1928 roku organizacją zajmującą się organizacją tego typu wystaw jest Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych.

Przed powstaniem Biura wystawy jednak również były organizowane. Pierwsza wystawa światowa miała miejsce już w 1751 roku, a odbywała się w Londynie.

Kolejne dwie gościła stolica Francji, a było to w latach 1798 i 1802. Tak naprawdę jednak za pierwszą oficjalną wystawę światową uznaje się tę z roku 1851 z Londynu.

Określa się ją mianem Wielkiej Wystawy. Od tamtego momentu kolejne eventy tego typu mają charakter rywalizacji pomiędzy państwami i narodami.

Przedmiotem owej rywalizacji są właściwie wszystkie rodzaje produkcji. Każdy organizator stara się za wszelką cenę, żeby jego wystawa wyróżniała się na tle innych, stosując w tym celu różnego rodzaju zabiegi i wydając na to ogromne pieniądze.