Category:

Expo

Wystawy określane potocznie mianem Expo są tak naprawdę wystawami światowymi, podczas których prezentuje się dorobek naukowy, techniczny i kulturowy krajów, ale również narodów

Czytaj
Posted On :
Category:

Wielka Wystawa Światowa

Wielka Wystawa Światowa z 1851 roku przeszła do historii jako pierwsze oficjalne Expo (nazwa „Expo” powstała dopiero później). Po dziś dzień organizowane są tego typu wydarzenia,

Czytaj
Posted On :
Category:

Organizacja Expo

Wystawy, które dzisiaj określa się mianem Expo, mają ogromną tradycję. Pierwsza z nich była zorganizowana jeszcze w XVIII wieku, jednak za pierwszą oficjalną wystawę uważa się tę z 1851 roku z Londynu. Od tamtej pory te

Czytaj
Posted On :