Chwasty pojawiające się w uprawach ograniczają im dostęp do światła, pobierają cenne składniki pokarmowe i wodę z gleby. W związku z tym, aby podnieść jakość i ilość plonów i ograniczyć występowanie chwastów, rolnicy muszą stosować specjalne preparaty.

Niestety, ale w ostatnich latach widoczne jest zjawisko uodporniania się chwastów na środki chwastobójcze. Zjawisko uodparniania się chwastów polega na zdolności do przeżycia i rozmnażania się, mimo zastosowania środków ochrony roślin w odpowiedniej dawce.

W Polsce odkryto, że chwastami odpornymi na działanie preparatów są: komosa biała, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna oraz miotła zbożowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją trzy rodzaje odporności chwastów na środki chwastobójcze.

Odporność prosta oznacza, że chwasty odporne są na jedną substancje aktywną. Odporność mieszana występuje, gdy chwasty uodparniają się na kilka substancji czynnych o tym samym sposobie działania.

Odporność wielokrotna oznacza, że chwast jest odporny na co najmniej dwie substancje aktywne o różnych mechanizmach działania. Zjawisko uodporniania się chwastów na środki ochrony rośliny jest zazwyczaj wynikiem długotrwałego stosowania herbicydów zawierających tę samą substancję aktywną.

To sprawia, że trudno jest zwalczać chwasty odporne, dlatego ważne jest, aby podjąć działania służące zapobieganiu ich wystąpienia. Należy prawidłowo przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne i zabiegi ochrony roślin, stosować płodozmian oraz używać różnych preparatów chwastobójczych zawierających różne substancje aktywne.